AZAM YNYET (UTMOST GOOD FAITH)

Bir sigorta sözlemesinin taraflar, sigortac ile sigortaldr. Sigorta irketi, sigorta edilecek olan mal, hayat veya sorumluluk konusu olan ey ile ilgili hiçbir bilgiye sahip deildir ve kar tarafn vermi olduu bilgiye güvenmek durumundadr. Dier taraftan, menfaatini sigorta ettirmek üzere teklif formunu doldurmakta olan kii de, kendi ihtiyaçlarna yönelik ürünü belirlemede sigortacnn vermi olduu teknik bilgiye güvenmek durumundadr.
Sigorta sözlemesinin oluturulmas aamasnda her iki taraf için de söz konusu olan ortak nokta, tamamen kar tarafn vermi olduu bilgiye güvenmek durumunda olmalardr. Taraflardan birinin iyiniyetli olmamas nedeniyle kar tarafa gerçek olmayan bilgi vermesi, kar taraf yanltmak ve istemedii bir sözlemeye girmesini salamaktr ve iyiniyet prensibinin ihlali, kar tarafa sözlemenin feshi hakkn vermektedir.