BRLKTE SGORTA (COINSURANCE)

Sigorta konusu olan menfaatin, ayn tehlikelere kar, ayn sigorta dönemi içerisinde birden fazla sigorta irketi tarafndan sigortalanmasdr. Sigorta irketleri çeitli nedenlerden dolay, sigorta konusu olan eye birlikte teminat vermektedir ve bunun balca nedeni, sigorta bedelinin, sigorta irketerinin mali gücüne ve mevcut kapasitelerine göre çok yüksek olmas ve tek balarna teminat vermeye müsait olmamasdr.