BTN TEHLKELER (ALL RISKS)

Bir çok branta uygulanan ve sigortalnn alabilecei en geni teminat biçimidir. Teminatn ad “Bütün Tehlikeler” olmasna ramen, karlalabilecek bütün tehlikelere kar koruma salayan bir teminat deildir. Bu tip poliçeler, kiilerin artan sigorta ihtiyaçlarna cevap vermek üzere oluturulmu, nispeten yeni ürünlerdir. Poliçenin, istisnalar bölümünde, hangi tehlikelere kar koruma salamad tek tek saylr ve bu istisnalarn dnda kalan tüm tehlikelerin teminat altnda olduu belirtilir. Bu özelliinden dolay bu poliçeler, “Bütün Tehlikeler” (All Risks) Poliçesi olarak adlandrlmaktadr.