BEKLENEN AZAM HASAR (PROBABLE MAXIMUM LOSS)

Normal artlar altnda, tek bir olaydan meydana gelebilecek, muhtemel azami hasar miktardr. Meydana gelme ihtimali çok az olan, örnein katastrofik olaylardan ileri gelebilecek hasarlar, Beklenen Azami Hasar hesabna alnmaz.