CORAF SINIRLAR (TERRITORIAL LIMITS)

Sigorta poliçesinin yürürlükte olduu corafik alandr. Örnein, bir tekne poliçesindeki "Sefer Sahas" veya "Faaliyet Alan" gibi terimler, o tekne poliçesinin ancak o alanlarda meydana gelebilecek hasarlar için yürürlükte olduu anlamna gelmektedir.