ENTEGRAL MUAFYET (FRANCHISE)

Sigorta dönemi içerisinde meydana gelen ve belli bir miktarn altnda kalan hasarn, sigortal tarafndan; hasarn bu miktar amas durumunda ise, tamamnn sigorta irketi tarafndan ödenmesini öngören muafiyet uygulamasdr. Sigorta bedelinin belli bir yüzdesi veya maktu olabilir.