EKSK SGORTA (UNDER INSURANCE)

Poliçede yazl sigorta bedelinin, sigortaya konu olan maln gerçek ve makul deerinin altnda olmas durumudur. Sigortal, bilmeyerek veya daha az prim ödemek amacyla maln gerçek deerinin altnda bir beyanda bulunmaktadr.
Eksik sigorta halinde sigortal, sigortann, "uranlan maddi kayplarn tam anlamyla giderilmesi" prensibinden yeterince yararlanamamaktadr. Örnein, tam zya halinde, sigorta irketinin ödeyecei en fazla miktar, poliçede beyan edilmi sigorta bedeli kadar olacaktr. Ksmi hasarlarda da ayn durum söz konusudur ve sigorta irketinin ödeyecei en fazla hasar miktar, eksik sigorta bedelinin, olmas gereken sigorta bedeline oran kadardr.