GENEL ARTLAR (GENERAL CONDITIONS)

Poliçe üzerinde açkça ifade edilmi, teminatn kapsam, istisna edilen haller, hasar prosedürü, sigortalnn görev ve yükümlülükleri, anlamazlk halinde uygulanabilecek hükümler, prim ödemesi, rücu durumu gibi sigorta sözlemesinin esaslarn içeren koullardr.