HKM TAM ZIYA (CONSTRUCTIVE TOTAL LOSS)

Sigorta teminat kapsamndaki tehlikelerden birinin gerçeklemesi sonucu, hasar önlemek için yaplacak masrafn, kurtarlacak deeri amas veya sigorta konusu olan eyin tahmini tamir masrafnn, ekonomik maliyet snrn geçmesi hallerinde hükmi tam ziya durumu sözkonusu olmaktadr. Genellikle nakliyat sigortalarnda söz konusudur.