HASAR PRM ORANI (LOSS RATIO)

Ödenmi ve muallak hasarlar toplamnn kazanlm prime olan orandr. Ancak, hasar prim oran hesaplanrken, bir önceki ylda ayrlm prim rezervi ve bir önceki yl muallak hasarlar da hesaba katlmaktadr. Hasar prim orannn hesab u ekilde yaplmaktadr:

(Ödenen Hasar + Muallak Hasar + Cari Yl Prim Rezervi) / (Prim + Geçen Yldan Devreden Muallak Hasar + Geçen Yldan Devreden Prim Rezervi)