YILI (UNDERWRITING YEAR)

Poliçenin düzenlendii yldr. Sigorta muhasebesi bakmndan önem tamaktadr. Bu poliçeye ilikin primlerin takip eden yl içinde de (bir yldan uzun vadeli inaat poliçelerinde prim ödemesi, inaat devam ettii sürece örnein, 10 yl sürebilmektedir) sigortacya ödemi olmas, i yl hesab açsndan bir fark oluturmaz ve poliçenin düzenlenmi olduu yla göre hesaba alnrlar.

Ayn ekilde, bu poliçeye ilikin yaplan hasar ödemeleri de, aradan geçen süre ne kadar uzun olursa olsun, poliçenin düzenlenmi olduu yla göre muhasebeletirilirler.