KOMSYON(COMMISSION)

Sigorta irketlerinin, prim üretimi bata olmak üzere sigortaclk ile ilgili faaliyetlerinde irket adna i yapan sigorta araclarna ödedii belli orandaki para miktardr. Bu oran, sigorta aracsnn düzenledii veya düzenlenmesine araclk ettii poliçe toplam priminin belli bir yüzdesidir. Her bir sigorta bran için ayr olmak üzere farkl kademelerdeki sigorta araclarna deiik yüzdelerde komisyonlar ödenmektedir.

Sigorta irketi ile reasürans irketi arasndaki ilikide araclk eden reasürans aracs kii ve kurululara da bir komisyon ödenmektedir ve buna da reasürans komisyonu denilmektedir.