KAZANILMI NET PRM (NET EARNED PREMIUM)

Hesap ylnn birinci gününden itibaren sigortac tarafndan düzenlenmi poliçeler karlnda yazlan primler, teknik anlamda brüt primdir. Hesap yl içerisinde, örnein, dördüncü ayda düzenlenen poliçenin yllk priminin sadece sekiz aylk karl cari yla ait, geri kalan dört aylk primi ise takip eden yln hesabna dahil olmaktadr.
Sigorta irketi tarafndan düzenlenen tüm poliçeler için tek tek böyle bir hesap yapmak güç olduundan, irketin yl içerisinde tahakkuk ettirdii toplam primin belli bir yüzdesi devam eden riskler için bir sonraki yl hesabna aktarlmaktadr. stihsal edilen yllk primden reasürans maliyeti ve devam eden riskler için ayrlan rezerv çkarldktan sonra kalan ksm, "Kazanlm Net Prim"dir.