LEHDAR(BENEFICIARY)

Sigortadan faydalanan kiidir. Sigorta sözlemesine dorudan taraf olabildii gibi, sigorta ettiren konumundaki dier bir kimsenin yapm olduu sözleme ile de sigortadan dorudan veya dolayl olarak yararlanma konumunu elde edebilir.