LTUF DEMES(EX GRATIA)

Sigorta irketinin teminata girmeyen ya da teminat kapsamnda olup olmad tartmal hasarlarda yapt ödemedir. Lütuf ödemesi hasarn tamam veya bir ksm için yaplabilir.

Sigorta irketinin, kendi sigortallar ile içinde bulunduu iyi ilikilerini veya ticari itibarn koruma düüncesi, lütuf ödemesinin nedenleri arasnda gösterilebilir. Bu tür ödemelerin önemli bir sonucu, rücu imkann ortadan kaldrmasdr.