MUTABAKATLI POLE (AGREED VALUE/VALUED POLICY)

Sigorta sözlemesinin taraflar olan sigortal ile sigortac tarafndan, üzerinde mutabk kalnm, tam zya halinde sigortalya ödenecek olan bedeldir. Mutabakatl deer, sigorta poliçesi düzenlendii srada belirlenmekte, poliçe süresi içerisinde meydana gelebilecek piyasa dalgalanmalarndan etkilenmemektedir. Tam zya halinde sigortalya ödenecek olan bedelin balangçta belirlenmi olmas, olas baz sigorta sahtekarlklarnn da önüne geçmektedir.
Mutabakatl poliçe, tekne ve nakliyat sigortalarnda sk olarak kullanlmaktadr.