MTEREK AVARYA (GENERAL AVERAGE)

Gemi ve yükü birlikte tehdit eden bir tehlikeden onlar korumak amacyla, makul bir hareket tarznda olmak kaydyla, bilerek bir fedakarlk yaplmas veya bir masrafa katlanlmas durumunda, Müterek Avarya hareketi sözkonusudur ve bu nitelikte bir hareketin dorudan doruya sonucu olan zarar veya masraflar Müterek Avarya'dr.
Müterek Avarya kapsamna giren zarar ve masraflar, gemi, yük ve navlun sahipleri arasnda paylatrlr ve bu ileme dispeç (adjustment) denir.

Müterek Avarya kapsamnda önemli olan baz kavramlar:
Müterek Avarya Fedakarl (General Average Sacrifice): Müterek Avarya hareketinin teknede veya emtiada neden olduu maddi zarardr. Yüklü geminin bir deniz tehlikesi nedeniyle batma tehlikesi ile kar karya kald srada geminin batmamas için karaya oturtulmas (donatann fedakarl) ya da geminin batmamas için yükün bir ksmnn denize atlmas (yük sahibinin fedakarl), Müterek Avarya Fedakarl için birer örnektir.

Müterek Avarya tiraki (General Average Contribution): Müterek Avarya fedakarl yapan tarafn masrafna katlmadr. Karaya oturtulan geminin hasarna yük ve navlun sahibinin, bir ksm denize atlan yük sahibinin zararna tekne ve navlun sahibinin itirakidir.

Müterek Avarya Masraf (General Average Expenditure): Donatann dier menfaatler adna yapm olduu (snma limanna giri çk gibi) masraftr.