PRM(PREMIUM)

Herhangi bir riske ilikin olarak, sigortacnn vermi olduu teminata karlk olmak üzere, sigortal veya sigorta ettiren tarafndan para olarak ödenen bedeldir. Sigorta sözlemesinin en önemli unsurlarndan birisidir ve sözlemenin dier bütün artlar yerine getirilmi olsa dahi, primin ödenmemesi, birçok durumda sigorta sözlemesinin yürürlüe girmesini engelleyen bir durumdur.

Prim, risk primine ek olarak genel giderler, komisyonlar, sigorta irketinin bu i dolaysyla katlanmak zorunda olduu tüm maliyetler ve faaliyet karn içermektedir.
Yukarda ad geçen risk primi ise, eldeki istatistiklere dayanlarak hesaplanm muhtemel hasar miktar ve hasar masraflarn karlamak üzere hesaplanm net prim miktardr. Tehlike primi olarak da adlandrlabilir.