POLE DEVR (ASSIGNMENT)

Poliçe üzerindeki yasal haklarn devridir. Bir kiinin sigorta yaptrabilmesi için, sigortann konusu üzerinde sigorta edilebilir menfaatinin olmas önemli bir arttr. Bu menfaatin varl üzerine düzenlenen poliçe üzerindeki her türlü yasal hak, sigorta ettiren kiiye aittir.

Sigorta ettiren kiinin sigorta konusu üzerindeki menfaatinin sona ermesi, poliçenin geçerlilii üzerinde branlara göre deiik etkilerde bulunmaktadr. Baz branlarda poliçe kendiliinden hükmünü yitirmekte, baz branlarda ise poliçe, sigortann konusunu takip ettii için sigortal deiikliinden etkilenmemekte, hükmünü sürdürmektedir. Bu nedenle, poliçenin bir baka kiiye ya da sigorta konusu üzerinde menfaati ele geçiren kiiye devri, branlara göre deimektedir.