SGORTA(INSURANCE)

Sigorta, ayn türden tehlikeyle kar karya olan kiilerin, belirli bir miktar para ödemesi yoluyla toplanan tutarn, sadece o tehlikenin gerçeklemesi sonucu fiilen zarara urayanlarn zararn karlamada kullanld, bir risk transfer sistemidir. Bu sistem sayesinde kiiler, kar karya bulunduklar tehlikelerin neden olabilecei, parayla ölçülebilen zararlarn, nisbeten küçük miktarlarda ödemi olduklar primler yoluyla paylamaktadrlar.

Sigortann temel ilevi, zarar ekonomik açdan önemsiz bir duruma getirmektir.Kiiler tek bana karlayamayacaklar zararlar bir organizasyon araclyla aralarnda paylamaktadrlar.

Bu organizasyon, “sigorta irketi”, “sigorta ettiren” ve “bir sigorta sözlemesi”den oluur.

Bir sigorta sözlemesinde; bir tarafta sigorta teminat veren, ilgili kanun ve mevzuata göre sigortaclk faaliyetinde bulunmaya yasal olarak yetkili bulunan “sigortac”, dier tarafta da tehlikeyle kar karya olan “sigorta ettiren” bulunmaktadr. Sigortal; sigorta irketinin bir taraf olarak, teminat kapsamndaki tehlikelerden herhangi birinin gerçeklemesi durumunda, meydana gelen hasarn tazmini talebinde bulunmaya yasal yetkili olan kiidir. Genellikle sigorta ettiren ile sigortal ayn kii olmakla birlikte, farkl da olabilmektedir.

Sigortacnn sigortaly koruma yükümlülüüne karlk, sigortalnn da sözleme ile saptanan prim ad altndaki bir mebla ödeme yükümlülüü bulunmaktadr.