SGORTA POLES (INSURANCE POLICY)

Sigortac ile sigortal arasndaki sigorta sözlemesinin yazl, yasal delilidir. Bir sigorta poliçesinde genel olarak, sigortacy ve sigortaly tanmlayc bilgiler, sigorta konusuna ilikin açklamalar, teminatn kapsam, sigorta bedeli, sözlemenin süresi, prim miktar, poliçenin düzenlenme tarihi, taraflarn borç ve yükümlülükleri gibi bilgiler bulunmaktadr.