SGORTA BEDEL (SUM INSURED)

Teminat kapsamndaki bir tehlikenin gerçeklemesi veya sigortalnn üçüncü ahslara kar sorumlu duruma dümesi halinde, sigortacnn ödemekle yükümlü olduu, poliçede belirtilen ve tazminata esas oluturan azami bedeldir. Tazminat sözlemelerinde sigorta bedeli, sigortalnn urayabilecei en büyük mali kayptr. Sigorta konusunun hasar anndaki piyasa deeri, sigorta bedelinin altnda ise, piyasa deeri esas alnmaktadr.

Tazminat esasl olmayan sigorta sözlemelerinde ise (Hayat Sigortalar gibi), sigorta bedeli teorik olarak, istenilen herhangi bir miktarda tesbit edilebilir ve risk gerçekletii anda poliçe üzerinde yazan sigorta bedeli eksiksiz ödenir.