SGORTANIN SONA ERMES (EXPIRY DATE TERMINATION)

Sigorta sözlemesinin her iki taraf ve üçüncü ahslar bakmndan artk geçerli olmamas halidir. Sözlemenin sona ermesi çeitli durumlarda söz konusu olabilir;

  1. Poliçede yazl olan sona erme tarihine ulalmasyla,
  2. Taraflardan birinin sözlemede öngörülen baz artlar yerine getirmemesinden kaynaklanan fesih hali nedeniyle,
  3. Sigortalnn kendi iradesiyle,
  4. Sigortacnn, riskin arlamas nedeniyle sözlemeyi tek tarafl feshi,
  5. Baz branlarda rizikonun gerçeklemesiyle, (hayat sigortalarnda sigortalnn ölümü, dier baz branlarda tam zya durumu gibi.)