SGORTA KONUSU (SUBJECT MATTER OF INSURANCE)

Kaybedilmesi veya hasarlanmas halinde, üzerinde menfaat sahibi kii/kiiler için mali kayplara neden olan;

  1. Tanr veya tanmaz bir mal,
  2. Meydana gelmesi durumunda yasal bir hakkn kaybedilmesine veya yasal bir sorumluluk olumasna neden olan herhangi bir olay,
  3. Ölüm veya yaralanma halinde kiinin kendisi veya menfaat ba ile bal olduu kiiler için parasal kayplara neden olabilecek bir hayat
  4. Sigorta konusu olabilmektedir. Yangn poliçesi için bina veya içindeki eyalar, nakliyat poliçesi için gemi veya tanmakta olan yük, sorumluluk poliçesi için ilgili kiinin bakalarna verebilecei zararlar bakmndan söz konusu olan yasal sorumluluu, hayat poliçesi için sigortal kiinin yaam sigortann konusu üzerine birer örnektir.