SGORTA EDLEBLR RSK (INSURABLE RISK)

Bir tehlikenin sigortac açsndan sigorta edilebilme ölçüsüdür. Hasara neden olmas tamamen tesadüflere ve sigortalnn kontrolü dndaki olaylara bal, ekonomik, sosyal ve siyasal sonuçlar bakmndan geni kitleleri etkilemeyen riskler, sigorta edilebilir niteliktedir.

Ancak, günümüzde sigortacln gelimesiyle birlikte, özellikle ekonomik olarak geni kitleleri etkileyen riskler, örnein sava ve terör gibi tehlikeler için de sigorta teminat verilebilmektedir. Ayrca iklim deiikliklerinin yol açt ve meydana gelmesi artk tesadüflere bal olmayan, bilim ve teknolojideki gelimeler sonucu meydana gelebilecei önceden tahmin edilebilen birçok tehlike (kasrga,sel gibi) sigorta edilebilir risk kapsamna girmektedir.