SGORTA SERTFKASI (CERTIFICATE OF INSURANCE)

Sigorta irketi tarafndan düzenlenerek sigortalya verilen ve sigorta sözlemesinin varlna kant olarak kullanlabilen bir belgedir. Belge, sigortalnn kimliine ilikin bilgiler, sigorta teminatnn kapsam ve poliçe artlar hakknda genel bilgiler içermektedir.

Sigorta setifikas, sigortann bir art olarak öne sürüldüü borç alacak ilikilerinde ve hukuki ilemlerde kullanlmaktadr ve gerekli olduu taktirde her sigorta bran için düzenlenebilir. Özellikle bir ana poliçe ile birden fazla kii veya sigorta konusu için grup teminat veren branlarda sklkla kullanlmaktadr.