TEMNAT BELGES (COVER NOTE)

Sigorta irketi tarafndan düzenlenen ve teminatn varlnn delili olarak kabul edilen geçici bir belgedir. Sigorta poliçesinin zaman veya herhangi bir baka nedenle teminatn hesapland srada hazrlanamamas durumunda, geçici nitelikte hazrlanan Teminat Belgesi sigorta poliçesinin ilevini görmektir.

Teminat Belgesinin yürürlükte olduu srada bir hasar meydana gelmesi durumunda, yasal durum açsndan sigorta poliçesi ile aralarnda herhangi bir fark yoktur.