YENLEME(RENEWAL)

Sigorta poliçesinin (veya reasürans anlamasnn) yürürlükte olduu sürenin dolmasyla birlikte, sigorta sözlemesinde bulunan her iki tarafn iradesiyle, yürürlükteki poliçenin devam etmesini salayan bir süreçtir.

Yenilemede, eski poliçenin artlar ve primiyle devam etmek, poliçenin kapsamn geniletmek, daraltmak ilave artlar koymak, ek prim almak veya primi azaltmak gibi deiiklikler yaplabilir. Sigorta irketi, poliçenin süresi dolmadan belli bir süre önce, yenileme artyla birlikte, sigortalya bir yenileme ihbar (renewal notice) gönderir. Sigortal, sigorta irketinden gelen ve ayn zamanda bir teklif anlamna gelen bu uyardan sonra poliçenin devam etmesini kabul edip etmeme hakkna sahiptir. Ayn ekilde, sigorta irketi de rizikonun arlatn veya baka herhangi bir nedenle poliçeye devam etmeme kararn verebilir. (salk sigortalarnda, sigortalya verilen yenileme garantisi bu durumun istisnasdr.)