YAKIN SEBEP (PROXIMATE CAUSE)

Bir hasarn meydana gelmesine neden olan en etkili ve hakim sebeptir. lk veya son sebep olabildii gibi ikisi de olmayabilir. Yakn sebebi dier sebeplerden ayran en önemli özellik, hasarn oluumuna etki ya da katkda bulunmasnn ötesinde tek bana belirleyici olmasdr.
Baz hasarlarn meydana gelmesine tek bir olay neden olabilmektedir ve bu olay, doal olarak, hasarn yakn sebebidir. Ancak, baz durumlarda hasarlar, zincirleme olaylarn sonucunda meydana gelebildii gibi birden fazla olayn katksyla da oluabilmektedir. Böyle bir durumda, hasarn yakn sebebinin tespit edilmesinde zorluklarla karlalabilir.
Zincirleme olaylar sonucunda meydana gelen bir hasarn yakn sebebinin açklanmasna öyle bir örnek verilebilir:

  • frtna, ahap binann çat duvarn ykmakta,
  • çöken duvar, binann elektrik kablolarn koparmakta,
  • kopan elektrik kablolar, ksa devre nedeniyle kvlcm çkarmakta,
  • kvlcmlar, ahap binada yangna neden olmakta,
  • itfaiyenin yangn söndürmek ve komu binalarn yanmasn önlemek amacyla skt su, evdeki yanm eya ve komu binalarda zarara neden olmaktadr.

Bu zincirleme olaylar sonucunda yanm eya ve komu binalarda meydana gelen su hasarnn yakn sebebi (hakim ve belirleyici sebeb) frtna olmaktadr.