ZORUNLU SGORTA (COMPULSORY INSURANCE)

Kiinin, yasa dolaysyla yaptrmak zorunda olduu sigortadr. Kiinin üçüncü ahslara kar sorumlu olmas durumunda, üçüncü ahslarn tazminatsz kalmasn önlemek üzere, sigorta sistemi kullanlarak oluturulmu bir tedbir olarak düünülmelidir.

Zorunlu sigortalara verilebilecek tipik bir örnek, Trafik Sigortalardr. Hemen bütün dünyada uygulanmakta olan bir zorunlu sigorta türüdür. Kiinin, sahibi olduu motorlu araç dolaysyla üçüncü ahslara verebilecei hasarlardan doabilecek sorumluluklarn kapsamaktadr. Ülkemizde de uygulanmakta olan "Karayollar Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumlulk Sigortas", "Otobüs Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortas", "Tüpgaz Zorunlu Sorumluluk Sigortas", "Tehlikeli Maddeler Zorunlu Sorumluluk Sigortas" gibi zorunlu sigortalar dnda, özellikle gelimi ülkelerde uygulanan "veren Mali Mesuliyet Sigortas", “Çevre Kirlilii Sorumluluk Sigortas" gibi zorunlu sigortalar vardr.

Kiinin, genellikle üçüncü ahslara verebilecei zararlara kar zorunlu tutulan sorumluluk sigortalarnn dnda, tamamen baka amaçlar düünülerek zorunlu tutulmu, kiinin baz doal afetler nedeniyle, kendi malna gelebilecek maddi hasarn karlayan zorunlu sigortalar da mevcuttur. Ülkemizde uygulanmakta olan Zorunlu Deprem Sigortas bu uygulamaya bir örnektir.