ZEYLNAME(ENDORSEMENT)

Poliçenin düzenlenmesinden sonra ortaya çkan ve sigortacnn üstlendii riskin, nitelik veya büyüklüünü deitiren herhangi bir durum nedeniyle poliçeye ek olarak düzenlenmi ve ayn yasal yetkiye sahip yazl belgedir.