ZARAR, ZIYA (LOSS)

Bu terimin aadaki gibi birden çok anlam vardr.

  1. Ekonomik kayp meydana getiren bir olay,
  2. Bir sigorta teminat kapsamnda, sigortalya yasal olarak hasar talebinde bulunma hakkn veren olay,
  3. Sigorta konusu eyin kaybolmas.

Bir portföy içinde, hasar, üretim masraflar, idari masraflar, hasar masraflar, komisyon ve dier giderler toplamnn, prim ve benzerlerinden oluan gelir miktarn amas durumu.