MORTALTE TABLOLARI (MORTALITY TABLES )

Bir ülkenin toplam nüfusunun gözlemlenmesi suretiyle elde edilen sonuçlarn, Hayat sigortalarna uygulanmak üzere hazrlanan tablolarna denir. Herhangi bir yata, bir yl içerisinde kaç kiinin hayatta kalaca veya kaç kiinin ölecei bu tablolardan hareketle tahmin edilebilmektedir.

Mortalite tablolar, tablonun yapl ekline ve yapld yere göre isim almaktadr. Örnein, Amerikan C.S.O. 19531958 Mortalite tablosu denildii zaman, Amerika Birleik Devletleri'nde 1953 - 1958 yllar arasnda tam nüfusun gözlemlenmesi suretiyle elde edilen sonuçlar gösteren tablo anlalmaktadr. Bunun yansra, bu tablolara "teknik faiz" yüklemesi yaplarak "Komitasyon Tablolar" elde edilmektedir.

Mortalite tablolar, tüm nüfus dikkate alnarak yaplabildii gibi, cinsiyet ayrm, belli bir bölgenin nüfusu gibi esaslara göre de yaplabilmektedir.