Kasko Sigortas

Kasko Sigortas; arac, aada yazl tehlikelerin biri veya birkaçna kar teminat altna alr. Poliçede belirtilmeleri kouluyla, aracn standardnn dnda yer alan her türlü aksesuar ve ses, iletiim, görüntü cihazlar da sigorta kapsam içindedir.

-Aracn karayolunda kullanlabilen motorlu, motorsuz tatlarla müsademesi,

-Gerek hareket gerek durma halinde iken sigortalnn veya arac kullanann iradesi dnda araca ani ve harici etkiler neticesinde sabit veya hareketli bir cismin çarpmas veya aracn böyle bir cisme çarpmas, devrilmesi, dümesi, yuvarlanmas gibi kazalar,

-Üçüncü kiilerin kötü niyet veya muziplikle yaptklar hareketler,

-Aracn yanmas,

-Aracn çalnmas veya çalnmaya teebbüs edilmesi.