Konut Sigortas

Konut Sigortas Nedir?

Konut sigortas, evinizi veya belirli dönemlerde ikamet ettiiniz yazlnz, deprem, sel, terör,  yangn, hrszlk, dahili su, frtna, vb. risklere kar güvence altna alan bir poliçe türüdür.

Konut Sigortas Primleri Neye Göre Belirlenir?

Konut sigortasnda primler, deprem risk bölgelerinin farkllndan dolay meskenin bulunduu il ve ilçeye gore farkllk gösterir. Ayrca binada bulunan toplam kat says, konutun bulunduu kat, yap tarz, konutunuzun brüt metrekaresi de primi etkileyen unsurlar arasndadr. Eer eyalarnz da güvence altna almak istiyorsanz güncel eya bedelinizi de poliçe yaptrken sigortacnza bildirmeniz durumunda, belirli bir prim karlnda kullanmakta olduunuz ev eyalarnz da poliçenize eklenebilir.

Konut Sigortas Yaptrrken Dikkat Edilmesi Gereken Konular Nelerdir?

Konut Sigortas yaptrrken dikkat etmeniz gereken konularn banda poliçede belirtilecek olan bina bedelinin bahse konu meskenin ina bedeli olmasdr. Genellikle sigortallar konutlarnn piyasa rayici üzerinden teminat altna alnacan düünmektedir ki bu yanl bir beklentidir. Çünkü sigortann temel prensibi eskisini yerine koymaktr, yani ayn metrekareye sahip olan ve yap tarz ayn olan 2 konutun bulunduklar il veya ilçe neresi olursa olsun sigorta bedeli ayn olmaldr. Konutunuzun ina bedeli yerine sat bedeli üzerinden sigortalanm olmas hasar durumunda size herhangi bir avantaj salamayaca gibi polçeleme aamasnda da gereksiz yere fazla prim ödemenize neden olacaktr.

Bir dier önemli husus ise sigorta teminatlarndaki yakn sebep ilikisine dikkat etmektir. Örnein  konut poliçenizde deprem teminat olmadn varsayalm. Bir deprem olduunda binanz depremden hasar görmemi, ancak deprem nedeniyle oluan sarsntdan elekrik konta olumu ve bu da  yangn hasar meydana gelmesine sebep vermi olsun. Poliçenizde yangn teminat olmasna ramen yangnn çk nedeni deprem olduundan sigorta irketi hasarnz ödemez.