Yeri Sigortas

Tüm yeri Sigortas, iyeri binanzn ve/veya muhteviyatnzn urayaca dorudan veya dolayl maddi zararlar, Tüm yeri Sigortas poliçe kitapçnda kapsaml olarak açklanan teminat koullar ve teminatlar dahilinde sigorta eder.

Tüm yeri Sigortas ile iyerinizi aadaki risklere kar teminat altna alabilirsiniz.

 • Yangn, yldrm, infilak
 • Grev, lokavt, kargaalk, halk hareketleri, kötü niyetli hareketler, terör
 • Hava ve kara tatlar çarpmas
 • Dahili su
 • Duman
 • Hrszlk
 • Kira Kayb
 • durmas
 • Alternatif iyeri masraflar
 • Yangn mali sorumluluk
 • Frtna
 • Yer kaymas
 • Kar arl
 • Enkaz kaldrma masraflar Tüm yeri Sigortas teminat altndadr.