Yangn Sigortas

Yangn sigortas özel veya ticari amaçla kullanlan her türden bina ve muhteviyat, kendiliinden meydana gelen yangn, yldrm, infilak ile bunlardan kaynaklanan buhar, hararet, duman gibi tehlikelerin neden olduu fiziki hasarlara kar teminat altna alan sigortadr. Ayrca, meydana gelmi olan yangn söndürmek, dolaysyla muhtemel hasar azaltmak amacyla, su veya baka bir kimyevi madde ile yaplan müdahalelerin sonucunda ortaya çkan fiziki hasarlar da, bu sigortann kapsamna dahildir.

Standart yangn poliçesinde hariç tutulmu grev, lokavt, kargaalk, halk hareketleri, kötü niyetli hareketler, terör, deprem ve yanarda püskürmesi, frtna, kar arl, sel veya su baskn, yer kaymas, dahili su ve kara, hava ve deniz tatlarnn sigortal kymete çarpmas gibi ek tehlikeler olarak adlandrlan risklerin yan sra, meydana gelmi olan fiziki bir hasara bal olarak ortaya çkan mali hasarlar, enkaz kaldrma masraflar, kira kayb ve yangn ve infilak mali sorumluluu da, yine yangn sigortas kapsamnda temin edilebilmektedir.

Bu brantaki önemli husus, yangn sigortasnda kullanlan “bina deeri” teriminin sigortal kymetin tamamyla yeniden inas halinde oluacak maliyeti kastettiidir. Bu maliyetin içinde arsa deeri ve binann bulunduu bölgeye göre oluan deeri yer almamaktadr. Yap tipine ve kullanlan inaat malzemesinin kalitesine göre bu maliyetler yaklak olarak hesaplanr.

Sava, iç sava, ihtilal, isyan, ayaklanma ve bunlarn gerektirdii askeri hareketler nedeniyle meydana gelen zararlar, herhangi bir nükleer yakttan meydana gelen zararlar, kamu otoritesi tarafndan sigortal eyler üzerinde yaplacak tasarruflar sebebiyle meydana gelen zararlar ve yangn çkarmakszn kavrulma neticesinde meydana gelen zararlar sigorta teminatnn dndadr.

Ayrca yangn sigortas yaptrmadan yukarda saylan ek teminatlar alnamaz.

Sigorta irketleri konutlar ve iyerleri için paket poliçeler düzenleyerek, yukarda saylan teminatlar tek poliçeyle güvence altna almaktadrlar. Paket poliçeler ile yangn, yangn mali sorumluluk, yangnn birçok ek teminat ve hrszlk, cam krlmas ve ferdi kaza teminatlar birlikte verilmektedir.