Nakliyat Sigortas

Kara, deniz, hava ve demir yoluyla bir yerden dier bir yer tanmakta olan her türlü yükün, tanmalar srasnda karlaabilecekleri tehlikelerden kaynaklanan hasarlara kar teminat salamaktadr.

Emtia nakliyat sigortasnda, sigortalnn kasti hareketlerinden meydana gelen zararlar, olaan akma, fire, anma veya ypranmadan kaynaklanan hasarlar, mallarn kendi kusuru veya ambalaj yetersizliinden kaynaklanan hasarlar karlanmamaktadr.

Sava, grev, kargaalk ve halk hareketleri gibi rizikolar ayrca sigorta edilebilmektedir. Emtia nakliyat sigortas sefer esas ile yaplmakta, sürekli sevkyat yaptran sigortallar için nakliyat sigortalarnda abonman poliçeleri yaplmakta ve her seferin bildirilmesi, geç bildirim, unutulma gibi olumsuzluklar ortadan kaldrlmaktadr.

Emtia nakliyat sigortasnda sigortal, tedbirli davranmak ve naklettirdii mallarn korunmas için kendine düen önlemleri almakla yükümlüdür. Ayrca, tanacak mallarla ilgili olarak sigortacya verilecek bilgilerin tama belgelerindeki bilgilerden farkl olmamas gerekir.