Veren Sorumluluk

Bir iyerinde iverene bir hizmet sözlemesi ile bal ve Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununa tabi çalanlarn yükümlülüklerini yerine getirmesi esnasnda  urayaca zararlar için iverene düen hukuki sorumluluu teminat altna alan bir sigorta türüdür.

verene bir hizmet akdiyle bal olarak çalan, Sosyal Sigortalar Kurumu'na tabi içiler ve onlarn hak sahipleri tarafndan talep edilebilecek tazminat taleplerini,

Sosyal Sigortalar Kurumu'nun salad yardmlarn üstünde ve dnda kalan tazminat taleplerini,

Sosyal Sigortalar Kurumu'nun açaca rücu davalar sonucunda, ödeme yükümlülüü doan tazminatlar ile mahkeme masraflar ve avukatlk ücretlerini kapsamaktadr.

Dikkat Edilecek Hususlar

veren tarafndan salanan servis araçlaryla çalanlarn iyerine getirilip götürülmesi esnasnda, meydana gelebilecek kazalar,

veren tarafndan görevle baka bir yere gönderildii ve asl iini yapmad zamanlarda meydana gelen i kazalar,

Ülke snrlar dnda meydana gelen i kazalar ve meslek hastalklar sonucu ileri sürülecek tazminat talepleri ile manevi tazminat taleplerinin poliçe kapsamnda olup olmadna dikkat edilmelidir.