Ferdi Kaza Sigortas

Teminat Kapsam

Kiinin poliçe kapsamnda tanmlanan bir kaza nedeniyle, ölümü, geçici veya  sürekli olarak i görme yeteneini kaybetmesi durumunda, toplu bir para veya azami olarak belirlenmi bir süre boyunca, aylk veya üç aylk gelir eklinde tazmin edilmesini salayan poliçelerdir. Poliçe, genellikle yllk olarak düzenlenir ve dönem sonunda, sigortal, prim ödemeye devam etmeye hazr olsa dahi, sigortacnn poliçeyi yenilememe hakk söz konusudur. Sigortalnn meslei, önemli bir risk deerlendirme faktörü olmasna karn, herhangi bir ite çalmayan kiiler için de teminat verilebilmektedir. Kii kendi adna veya sigorta edilebilir menfaatin bulunduu hallerde, bir bakas adna da poliçe yaptrabilmektedir. Bu poliçeler, kazaya bal  olarak sigortalnn yapmak durumunda olduu tedavi harcamalarn da temin etmektedir.

Dikkat Edilecek Hususlar

nsan hayatnn deerini veya  organlarn yitirmesi sonucu, maddi kayplarn belirlemek mümkün olmasa da, teminat limiti belirlemek gerekir. Sigorta teminat limitinin belirlenmesinde meslek, ya gibi baz özellikleri dikkate alnr. Bu limit sigortalnn talebine istinaden belirlenir.

Poliçe üzerinde yazl teminat limiti çerçevesinde bütün dünyada geçerlidir.

Poliçeler genellikle yllk olmakla birlikte bir yldan ksa süreli de olabilmektedir.