Tekne Sigortas

Her türlü deniz aracnn deniz tehlikeleri nedeniyle urayabilecekleri hasarlara kar teminat salamaktadr. Ancak, deniz vastalarnn inas ve denize indirilmeleri srasnda meydana gelmesi muhtemel hasarlar da, tekne sigortalar kapsamnda deerlendirilmektedir. Tekne sigortasnda teminat kapsam Londra Sigortaclar Enstitüsü Tekne Klozlar ile belirlenmektedir.

Tekne sigortasnda, batma, yanma, infilak, karaya vurma, sla bindirme, oturma, frtna, alabora olma, bir baka gemi veya tekne ile çatma, çatmadan doan sorumluluk, güvence altna alnan rizikolardan doan kurtarma masraflar, dava ve say masraflar, müterek avarya hasar ve masraflar, tekne ve makinelerdeki gizli kusur, yükleme veya boaltma srasnda tekneye gelen hasarlar, harp ve grev rizikolar dndaki rizikolar kapsam dnda tutulmaktadr.