Makine Krlmas Sigortas

mal edilmi ya da montaj yaplp deneme dönemi tamamlanm olan makine ve tesisatn, buhar ve gaz motorlarnn, pompalarn, hava kompresörlerinin çalmas srasnda hasara uramas ya da bulunduklar yerde dururken, temizlenirken, revizyonlar yaplrken ve yerleri deitirilirken beklenmedik bir etkiyle zarar görmeleri bu sigortayla güvence altna alnr. Ek prim karlnda, grev, lokavt, kargaalk, halk hareketleri, terör ve sabotaj, ekspres nakliye, fazla mesai, tatil ücretleri ve zamlar, makinelerin temel ve kaideleri, hareketli makineler (özellikle i makineleri) için geni kasko ek teminat (çarpma, çarpma, devrilme, toprak kaymas, yangn, yldrm, deprem, sel vb. teminata dahil edilebilir) da alnabilir.

Makine krlmas sigortasnn hedefi, makinenin içten gelen ve kendinden kaynaklanan hasarlara kar makineyi sigortalamaktr.

Elektrikli teçhizat, tanklar, tazyikli kaplar, hava drumlar, pompalar, blowerlar, vantilatörler, kompresörler, konveyörler, kreynler, açk saha maden üniteleri, ta toprak çimento sanayi, basn sanayi, kimya ve tbbi malzeme sanayi, metal ileri endüstrisi, gda ileri sanayi, deri endüstrisi, su tesisleri, kuvvet santralleri sigorta konusunu oluturmaktadr..