Elektronik Cihaz Sigortas

Elektronik makine, tesisat ve bilgi ilem sistemlerini normal çalr halde iken veya bulunduklar yerde temizleme, yer deitirme, bakm halindeyken, ani ve beklenmedik bir nedene bal olarak meydana gelen maddi hasarlara ve depreme kar teminat veren sigortadr. Bunu yan sra, kullanclarn ihmali, hatas veya kusuru, hrszlk veya teebbüsü, hatal dizayn, elektrik akm, yangn nedeniyle söndürme, ykma, kurtarma gibi bir çok eylem ve nedene bal hasarlar da teminata dahil edilebilmektedir.

EDP ve ofis cihazlar, haberleme ve radyo cihazlar, tbbi cihazlar, grafik endüstrisi cihazlar, yaynclk ve TV cihazlar, alarm, test ölçüm ve otomasyon cihazlar, havalandrma birimleri, neon klar, reklam ve görüntü panelleri, aydnlatma sistemleri, bahis makineleri.

Sigortal makinelerin hasarlanmas halinde, hasarlar giderilmeden önce makine kullanlmamaldr.