Sigorta Çeşitleri

Oto Sigortaları

 • Kasko Sigortası
 • Zorunlu Trafik Sigortası
 • Artı Trafik Sigortası
 • Yanma/Çalınma Sigortası
 • Yeşil Kart Sigortası
 • Oto Arıza sigortası
 • Kasko Sigortası Yurtdışı Uzantısı
 • Ek Mali Mesuliyet Sigortası

Ev Sigortaları

 • Paket Sigorta
 • Standart Yangın Sigortası
 • Yangın ve Ek Riskler Sigortası
 • Yardım (Asistan) Hizmeti ve Hukuksal Koruma
 • Kasa Muhteviyatının Sigortası
 • Sorumluluk Sigortaları

İşyeri Sigortaları

 • Bina ve İşyeri Muhteviyatı
 • Paket Sigorta
 • Yangın Sigortası
 • Yangın ve Ek Riskler Sigortası
 • Kasa Muhteviyatı; Nakit, Tahvil ve Döviz için Yangın ve Hırsızlık Sigortası
 • Çalışanların şahsi eşyaları için teminat, deprem, sel
 • Cam ve ışıklı reklam panosu kırılması sigortası

Personelle İlgili

 • Çalışanların ofis içindeki şahsi eşyaları
 • İşveren mali mesuliyeti,
 • Grup ferdi kaza sigortası,
 • Grup sağlık sigortası,
 • Para Taşıma Sigortası,
 • Emniyeti Suistimal Sigortası,

Ofis Makina ve Teçhizatı İçin

 • Elektronik Cihaz Sigortası
 • Makine Kırılma Sigortası

Sorumluluklar İçin

 • Komşulara karşı mali sorumluluk,
 • Mal sahibi ise kiracıya, kiracı ise mal sahibine karşı mali sorumluluk,
 • İşveren Mali Mesuliyeti,
 • Şahıs Mali Mesuliyeti,
 • Mesleki Mali Mesuliyet,
 • Çevre Kirliliği Sorumluluğu,
 • Ürün Mali Mesuliyeti,
 • Yönetici Sorumluluğu Sigortası,

Ticari Mallar İçin

 • Yangın ve Ek Riskler Sigortası veya Paket Poliçe
 • Depodaki Mallar
 • Nakliyat Sigortası
 • Sergilenen Mallar

Diğer Riskler İçin

 • İş durması Tazminatı
 • Kar Kaybı Sigortası

Mühendislik Sigortaları

 • Makina Kırılma Sigortası
 • Elektronik Cihaz Sigortası
   

İnşaat Sigortaları

 • İnşaat All Risks (CAR)
 • Montaj All Risks (EAR)
 • Makina Teçhizat Sigortası (CPE)

Nakliyat Sigortaları

 • Kargo (Yük) Sigortası (Denizyolu, Havayolu, Karayolu ve Demiryolu)
 • Sorumluluk Sigortaları
 • CMR Sigortası
 • EMTEA Sigortaları (Kargo)
 • Kıymet Sigortaları
 • Stock Through-Put
 • Tekne Sigortaları

Sorumluluk Sigortaları

 • Mesleki Sorumluluk Sigortaları
 • Kişisel Sorumluluk Sigortaları
 • Ürün Mali Mesuliyet Sigortası
 • Üçüncü Şahıs Mali Mesuliyeti
 • İşveren Mali Mesuliyeti
 • Tüpgaz ve Tehlikeli Maddeler Mali Mesuliyeti
 • Asansör Mali Mesuliyet
 • Otel Sorumluluk Sigortası
 • Genel Mali Mesuliyet

Havacılık Sigortaları

 • Uçak Gövde Sigortaları
 • Uçak Sorumluluk Sigortası
 • Uçak Ferdi Kaza Sigortası
 • Havaalanı İşletmecisinin Sorumluluğu
 • Hangar Mali Mesuliyet Sigortası

Hayat / Sağlık Sigortaları

 • Hayat Sigortası
 • Özel Emeklilik Sigortası
 • Özel Sağlık Sigortası
 • Yurt Dışında Geçerli Sigorta “Vitalis”
 • Tehlikeli Hastalıklar Sigortası
 • BES (Bireysel Emeklilik Sistemi)

Seyahat Sigortaları

 • Uçak Ferdi Kaza Sigortası
 • Bavul Sigortası
 • Yurt Dışı Ani Hastalık Sigortası
 • Yurt Dışı Otomobil Yeşil Kart Sigortası
 • Kasko Sigortası Yurt Dışı Uzantısı
 • Kişisel Sorumluluk Sigortası

Finansal Rizikolar

 • BBB-Banka Paket Poliçesi
 • ECC-Bilgisayar Suçları
 • Plastik Kart Sigortaları

Diğer Sigortalar

 • Yat / Tekne Sigortaları
 • Ziraat ve Canlı Hayvan
 • Kaza Sigortaları
 • Cam ve Ayna Kırılması
 • Taşınan Para ve Değerlerinin Hırsızlığı
 • Grup Ferdi Kaza
 • Profesyonel Sporcuların Ferdi Kaza Sigortası
 • Seyahat Ferdi Kaza
 • Alternatif ve Sportif Turizm Faliyetleri