Kaza Annda Yaplacaklar

Trafik Kazasna Kartnzda Nasl Davranmal

Eer maddi hasarl trafik kazasna kartysanz; trafik için ek bir tehlike yaratmayacak ekilde hemen durmak, trafik güvenlii için kl iaret veya yanstc cihazlar koyarak tedbir almak, olay yetkili ve görevlilere bildirmek, onlar gelinceye kadar veya onlarn iznini almadan kaza yerinden ayrlmamakla yükümlüsünüz.

Ancak, maddi hasarla sonuçlanan hazalarda; kazaya karanlar olarak, yetkililerin gelmesine gerek görmez ve anlarsanz, durumu aranzda yazl olarak tespit edip olay yerinden ayrlabilirsiniz. Bu ekildeki bir antlamayla olay yerinden ayrlmanz durumunda, kendi zararnz karlanacanz kabul etmi saylrsnz.

Araç letenlerin Hukuki Sorumluluu ve Araç Sigortas

Araç ileticilerinin sorumluluu ile araçlarn sigorta ettirilmesi hususunda Karayollar Trafik Kanununun ilgili maddeleriyle 'Kamu Araçlar Garanti Fonu Yönetmelii' hükümleri uygulanr.

Zarar, Ziyan ve Dava Açma

Trafik davalarna Trafik mahkemelerinde, bulunmad takdirde Sulh Ceza Mahkemesinde baklr. Dorudan doruya sigortacya kar dava açld gibi hukuk mahkemesine de dava açlabilir.

Sorumluluunuz

lettiiniz bir motorlu araçla bir kiinin ölümüne veya yaralanmasna veya bir eyin zarara uramasna sebep olursanz motorlu aracn ileteni olarak bu zarardan sorumlu olursunuz.

Maddi Hasarl Trafik Kazasnda Ne Yapmalsnz

Eer maddi hasarl trafik kazasna kartysanz; trafik için ek bir tehlike yaratmayacak ekilde hemen durmak, trafik güvenlii için kl iaret veya yanstc cihazlar koyarak tedbir almak, olay yetkili ve görevlilere bildirmek, onlar gelinceye kadar veya onlarn iznini almadan kaza yerinden ayrlmamakla yükümlüsünüz.

Ancak, maddi hasarla sonuçlanan hazalarda; kazaya karanlar olarak, yetkililerin gelmesine gerek görmez ve anlarsanz, durumu aranzda yazl olarak tespit edip olay yerinden ayrlabilirsiniz. Bu ekildeki bir antlamayla olay yerinden ayrlmanz durumunda, kendi zararnz karlanacanz kabul etmi saylrsnz.

Araç letenlerin Hukuki Sorumluluu ve Araç Sigortas

Araç ileticilerinin sorumluluu ile araçlarn sigorta ettirilmesi hususunda Karayollar Trafik Kanununun ilgili maddeleriyle 'Kamu Araçlar Garanti Fonu Yönetmelii' hükümleri uygulanr.

Zarar, Ziyan ve Dava Açma

Trafik davalarna Trafik mahkemelerinde, bulunmad takdirde Sulh Ceza Mahkemesinde baklr. Dorudan doruya sigortacya kar dava açld gibi hukuk mahkemesine de dava açlabilir.

Sorumluluunuz

lettiiniz bir motorlu araçla bir kiinin ölümüne veya yaralanmasna veya bir eyin zarara uramasna sebep olursanz motorlu aracn ileteni olarak bu zarardan sorumlu olursunuz.

Kaza Yerinden Geçmekte Olanlarn Yükümlülükleri

Kaza yerinde usulüne uygun ilk yardm tedbirleri almak,

Olay en yakn zabta veya salk kuruluuna bildirmek,

stek halinde yarallar en yakn salk kuruluuna götürmek.

Sigorta: Araçlar trafie çkarldnda, geçerli teminat tutarlar üzerinde yaptrlm olan zorunlu mali mesuliyet sigorta poliçesinin araçta bulundurulmas ve yetkililerin her isteyiinde gösterilmesi veya verilmesi mecburidir.

Yaralanmal Trafik Kazasna Kartnzda Ne Yapmalsnz

Araç sürücüsü iseniz trafik için ek bir tehlike yaratmayacak ekilde durmak, trafik güvenlii için kl iaret veya yanstc cihazlar koymak ve gereken tedbirleri almakla,

Trafii, can ve mal kaybn etkileyen, ölümlü , yaralamal veya hasarl kazalarda sorumluluun belirlenmesine yarayacak iz ve deliller dahil, kaza yerindeki durumu deitirmemekle,

Olayn taraflar olarak, istendiinde bir birimize kimlik bilgileriyle adreslerinizi vermek, sürücü ve kayt-tescil belgeleri ile sigorta poliçelerini göstermek, bunlara ait tarih ve saylarn vermekle,

Olay, yetkili ve görevlilere bildirerek, onlar gelinceye kadar veya görevlilerin iznini almadan kaza yerinden ayrlmamakla,

Banda sahibi veya sorumlusu bulunmayan motorlu araç, tanabilen veya tanmayan mal ve mülke zarar vermeniz durumunda;

Aracn, mal veya mülkün ilgilisini bulmakla,

Bulunmad takdirde araçlarn ve zarar verilen dier eylerin görülebilen ve uygun yerlerine dümeyecek, kaybolmayacak ekilde yazl bilgi brakmakla,

Alnmas Gereken Önlemler

  1. Kaza mahalline geldiinizde otomobilinizi uzana ve trafii aksatmayacak ekilde park ederek dörtlü flaörleri açn.
  2. Araçlardan biri yanyorsa. yangnn benzin tankna ulaabileceini unutmayn.
  3. lk yardm gelene kadar yarallarn güvenli bir yere alnmas ve kaza bölgesine yaklaan dier araçlarn güvenlii salanmaldr.
  4. Kaza bölgesine yaklaan trafii her yönden uyarmak gerekir. Bunun için beyaz bir bez parças veya bir el hareketiyle kazaya yaklaan araçlar ikaz edilmeli.
  5. Kaza mahallinin 100 m ileri ve gerisine reflektör üçgeni koyarak ikinci bir güvenlik eridi uygulanmal.
  6. Kazaya karan araçlarn motorlar çalyorsa kapatn ve kontak anahtarlarn araçlarn üzerinde brakn. direksiyonun kilitli olmamas gerekir.
  7. Kazaya karan araçlarn el frenleri çekili deilse çekin. Benzin kaça olabilecei düünülerek, kaza mahallinde sigara içilmemeli.
  8. Yarallar araç içinden çkarrken çok dikkatli olun ve yaralnn vücudunun her noktadan destek verin.
  9. Yaralnn nefes alp almadn kontrol edin. Boyun ksmndan yakay geveterek rahat nefes almasn salayn.