ZEL ARTLAR (PARTICULAR CONDITIONS)

Özel artlar, sigortac ve sigortalnn üzerinde anlat ve sigortalnn çkarlar dikkate alnarak genel artlara eklenen koullardr. Özel artlarn, TTK'nn emredici hükümlerine ve sigortalnn aleyhine olmamas gerekmektedir. Özel artlardaki amaç, sigortalnn veya sigorta edilen menfaatin durumuna ve risklere göre ihtiyaçlara cevap verebilmektir.